HAJDÚSZOBOSZLÓ MULTIFUNKCIÓS RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

FIGYELEM : A BEADÁSI HATÁRIDŐ-,ILLETVE AZ IDŐTÁBLÁZAT MEGVÁLTOZOTT !

Hajdúszoboszlón, a Szép Ernő utcai volt kollégium és nyári napközis tábor, vagy a jelenlegi műfüves labdarúgópálya területén egy multifunkciós rendezvénycsarnok építészeti tervezése, és környezetének rendezése.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA

A kiíró által megfogalmazott tervezési programnak megfelelően a város számára szükséges sport, kulturális és gazdasági funkciók kiszolgálásra alkalmas épület létesülhessen. Helyet kell, hogy adjon a városi sportéletnek, illetve különböző sportversenyek rendezésére szolgáljon. Ezen kívül legyen alkalmas kulturális rendezvények, koncertek, szalagtűzők, kiállítások, stb. lebonyolítására. Mindezt magas szintű építészeti megfogalmazással és környezetrendezéssel tegye.  A kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi kiíró a legjobb tervmegoldásokat.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE

a)    Az ötletpályázati eljárás fajtája:    ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT
b)    Az ötletpályázati eljárás modellje:    NYÍLT ELJÁRÁS
c)    Az ötletpályázat:            TITKOS
d)    Az ötletpályázat lebonyolítása a:
–    Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
–    310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (továbbiakban Korm. Rend)
–    valamint a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  • Ötletpályázat meghirdetése, a dokumentáció elérésének kezdete:    2020. július 31.
  • Helyszíni szemle időpontja:    2020. augusztus 10.
  • Kérdések határideje:    2020. augusztus 14.
  • Kérdésekre adott válaszok határideje:    2020. augusztus 19.
  • Pályaművek benyújtásának határideje:    2020. október 19. 23.59
  • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
  • az ötletpályázat nyilvános bemutatása:    2020. október 27.
  • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:    2020. november 30.

AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRÉSE

A pályázat elektronikus elérése:
Innen letölthető előzetes regisztrációt követően: Regisztráció

A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

Helyszíni szemle

A kiíró 2020. augusztus 10-én helyszíni szemlét tart.
Találkozás: Hajdúszoboszló, Szép Ernő utca végénél, a volt kollégium bejárata előtt, 11:00-kor.
A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
Kapcsolattartás módja írásos.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2020. augusztus 14-ig fordulhatnak
•    postai úton a kiíróhoz az alábbi címre feladott ajánlott levélben:
Tokai-Kiss Gábor városi főépítész, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
•    e-mailben: tokai-kiss.gabor@hajduszob.hu

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró bírálóbizottság 2020. augusztus 19-ig megválaszolja,
és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás átvételekor megadott címekre írásban megküldi.
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

Kérdések és válaszok megtekintése / letöltése

A pályaművek benyújtása

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP felhasználásával postai, vagy futárszolgáltatással nyújthatók be a címzéslapon megadott címre.

Feladó megnevezése: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Ötletpályázat. Egyéb megnevezés kizáró ok!

A pályaművek benyújtásának határideje: 2020. október 5.

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A határidőn túl benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Regisztráció

A REGISZTRÁCIÓ LEZÁRULT: 2020.10.19 23:59:59